Mladí Nemci sa utiekajú o pomoc ku staničným misiám

Stále viac mladých ľudí vo veku 18 až 27 rokov prepadáva cez sociálne siete a utieka sa o pomoc ku staničným misiám. Upozornil na to spolkový výkonný pracovník Konferencie pre kresťanské staničné misie – Christian Bekameier z Berlína. " Ostatné tri roky prudko narastá počet ľudí tejto vekovej skupiny, ktorá sa utieka o pomoc ku staničným misiám. Spoločnosť nemá v dostatočnej pozornosti problematické rozhranie medzi školou a životným povolaním. Títo ľudia pochádzajú zo sociálne slabých rodín, nemajú dostatočné vzdelanie, a tak si ťažko vedia nájsť zamestnanie. Východiskom je potom už iba ulica. Mnohí z nich trpia duševnými chorobami." Staničné misie im vedia dať obživu a ošatenie, ale ďalej by im mali pomáhať cirkevné zbory, diakonia či charita. V Nemecku pracuje do 100 staničných misií s asi 2 tisíc pracovníkmi na plný uväzok alebo ako dobrovoľníci.

(www.idea.de)

Komentovať