Predseda Rady EKD navštívi Istanbul

Predseda Rady EKD N.Schneider navštívi 3. a 4. dec.t.r. Istanbul. Dôvodom je 150. výročie otvorenia tamojšieho nemeckého ev. chrámu sv.Kríža. V sobotu 3. dec. sa stretne s gréckym ekumenickým pravoslávnym patriarchom Bartolomejom I. z Istanbulu. V nedeľu 4. dec. bude kázať na slávnostných službách Božích. Obe udalosti majú hlboký zmysel aj navonok, lebo podporia a povzbudia tamojších kresťanov, ktorí žijú ako neplnoprávni a utláčaní občania Turecka.

Evanjelický nemecký cirkevný zbor v Istanbule bol založený r. 1843 kupcami,  dôstojníkmi a remeselníkmi z Nemecka, Rakúska a Švačiarska, ktorí prichádzali do Istanbulu. Cirkevný zbor mal svoju nemeckú nemocnicu, neskôr aj školu. Naposledy postavili kostol sv.Kríža,ktorý bol posvätený r. 1861. V bývalej škole je dnes byt ev. farárky.

(www.ekd.de)

Komentovať