Advent 2011 v cz Svätý Jur; Pamiatka na sv. apoštola Ondreja

Začiatok adventu sme slávili na 1. adventnú nedeľu službami Božími, zapálením 1. sviece na venci a posilnením nielen Slovom ,ale i Večerou Pánovou. V týždni od 28. nov. do 4. dec. prebieha každý deň v chráme o 17. hodine modlitebný týždeň. V utorok a piatok sa v tom istom čase konávajú adventné večierne. V 2. adventnú nedeľu budú opätovne SB s VP. o 15. oo hodine sa konajú nešpory. V 3. adventnú nedeľu po SB bude sa konať tradičný adventný bazár.Výťažok pôjde na dobročinnosť. Predsedníctvo cz Vás srdečne na tieto podujatia pozýva.

*******************************************************************

Zajtra 30. novembra si kresťania pripomínajú sv. apoštola Ondreja – brata Šimona Petra. Srdečne pri tejto príležitosti pozdravujeme našich čitateľov nesúcich toto meno.

Mt 4,18-20:" Keď Ježiš išiel popri Galilejskom mori , uvidel dvoch bratov:Šimona ,ktorý sa volal Peter , a jeho brata Ondreja, ako hádzali siete do mora. Boli totiž rybári. Zavolal ich. Poďte za mnou a urobím z vás rybárov ľudí. Obaja hneď nechali siete a nasledovali ho."

 

Komentovať