Elena Letňanová v stredu 9.11. NEBUDE hrať Liszta a Bacha

Klavírny recitál venovaný pozdným dielam Franza Liszta

pripravovala naša významná umelkyňa Elena Letňanová
na stredu 9. novembra 2011 o 19.00 hod.
v Pálffyho paláci na Zámockej ulici v Bratislave.
PRE CHOROBU UMELKYNE SA KONCERT ODKLADÁ, ZATIAĽ NA NEURČITO.  

Program koncertu:
1. Johann Sebastian Bach (1685 – 1750)    
Gajdy z "Knižočky pre Annu Magdalénu Bachovú" 
(Dudelsack aus dem „Búchlein fuer Anne Magdalene Bach“)
Invencia h-moll z "Dvojhlasných a trojhlasných invencií"
(Invention in h- moll aus den „Zwei – und dreistimmigen Inventionen“)
Chromatická fantázia a fúga d-moll, BWV 903,
(Chromatische Fantasie und Fuge d-moll)
2. Franz Liszt (1811 – 1886)  
Etude d moll, Op. 1, Nr. 4
Zabudnutá romanca (Vergessene Romanze)
Smútočná gondola č. 1 (Trauer Gondel, Nr. 1)
Kedysi (Damals)
Druhá elégia (Zweite Elegie)
Toccata
Rezignácia (Resignazione)
Caroussel Madamme P-N
Želanie devy (Der Wunsch des Fräuleins)
Dve básne Judity Kaššovicovej, prednesie autorka (Zwei Gedichte von Judita Kaššovic, vorgetragen von der Autorin)
Impromptu Fis dur (pre Oľgu Meyendorf, rod. princeznú Gorčakov)
Rozlúčka (Abschied), (1885)
Fontány vo vile ´Este z cyklu skladieb „Roky putovania“ – Taliansko 
(„Die Wasserfälle in der Villa d´Este“ aus dem Zyklus „Die Pilgerjahre“ – Italien)
 
Vstupné: 7 €, 5 €  študenti, dôchodcovia
Predaj vstupeniek hodinu pred začiatkom koncertu v Pálffyho paláci.

Komentovať