Zasadne generálna synoda VELKD

V Magdeburgu od 2. do 5. a 8. novembra t.r. zasadne generálna synoda Spojenej evanjelicko-luteránskej cirkvi Nemecka (VELKD). Témou synody bude "Stretanie s inými – odvaha pre misiu". Synoda súčasne prerokuje správy a rozpočet a 4. nov. bude voľba nového vedúceho biskupa VELKD, nakoľko pre terajšieho J. Friedricha jeho čas vypršal.Vo večerných hodinách potom bude jeho inštalácia v kostole sv. Gertraudy. Na záver sa bude konať tradičný "večer ekumény".Na zasadnutí budú prítomní aj hostia: prezident SLZ- biskup Munib Younan, biskup z Tanzánie A. Malasusa a arcibiskup Kari Mäkinen z Fínska.

(www.kirche-mv.de)

Komentovať