1. Zjavenie Jána – Kapitola 12-14

1 Na nebi sa ukázalo veľké znamenie: žena, odetá do slnka, pod nohami mesiac, na hlave veniec dvanástich hviezd, 2 tehotná trápila sa a kričala v pôrodných bolestiach. 3 Ukázalo sa aj iné znamenie na nebi: ajhľa, veľký ohnivý drak, ktorý mal sedem hláv a desať rohov a na hlavách sedem diadémov. 4 Jeho chvost zmietol tretinu nebeských hviezd a zvrhol ich na zem. Tento drak sa postavil pred ženu, ktorá mala rodiť, aby zožral dieťa, len čo ho porodí. 5 A porodila syna, chlapca, ktorý má spravovať všetky národy želez ným prútom. Dieťa však bolo uchvátené k Bohu a k Jeho trónu. 6 Žena utiekla na púšť, kde jej Boh pripravil miesto, aby ju tam živili tisícdvestošesťdesiat dní. 7 A povstal boj na nebi. Michal a jeho anjeli bojovali proti drakovi; i drak a jeho anjeli bojovali, 8 ale nevydržali, v nebi pre nich nebolo už miesta. 9 Veľký drak, starý had, nazývaný diablom a satanom, zvodca celého sveta, zvrhnutý bol na zem a jeho anjeli s ním. 10 Nato som počul mohutný hlas v nebi volať: 

 

Teraz na stalo spasenie i moc 

i kráľovstvo nášho Boha

 a vláda Jeho Pomazaného, 

lebo zvrhnutý bol žalobník na nich pred naším Bohom dňom i nocou. 

11 Oni však zvíťazili nad ním krvou Baránkovou

a slovom svojho svedectva a nemilovali svoj život až do smrti. 

12 Preto tešte sa, nebesá, a všetci, ktorí máte v nich svoje stany! 

Beda zemi a moru, 

lebo diabol zostúpil k vám 

veľmi rozzúrený, 

vediac, že má málo času. 

 

13 Keď drak videl, že bol zvrhnutý na zem, prena­sledoval ženu, ktorá porodila chlapca. 14 Žena však dostala dvoje veľkých orlích krídel, aby odletela pred hadom na púšť na svoje miesto, kde by ju živili čas a časy a pol času. 15 Had vychrlil za ženou z tlamy vodu ako rieku, aby ju prúd rieky odniesol. 16 Ale zem žene pomohla, otvorila ústa a pohltila rieku, ktorú vychrlil drak z tlamy. 17 Nato sa drak rozhneval na ženu a odišiel bojovať proti ostatným z jej potomstva, ktorí za­chovávajú Božie prikázanie a majú svedectvo Ježišovo. 

 

18 Potom som stál na morskom piesku.

 

http://www.biblia.sk/sk/evanjelicky/zjavenie/12

 

Komentovať