Synoda EAC v Poľsku vydala stanovisko

Synoda Evanjelicko-augsburskej cirtkvi v Poľsku,ktorá zasadala v dňoch 14.-16. okt. 2011 vo Varšave vydala stanovisko k vyhláseniu poľského sejmu,aby sa rok 2012 oslavoval ako rok kňaza Piotra Skargu. V stanovisku sa píše ,že podľa Ústavy PR je štát neutrálny vo veciach náboženstva, svetového názoru a filozofie. Tomuto protirečí vyhlásenie sejmu ,aby sa budúci rok oslavoval ako rok kňaza Piotra Skargu. Tento kňaz spred 400 rokov síce bojoval za národný štát jagieloncov, ale podľa jeho chápania štát mal byť s jedným náboženstvom. Tieto jeho názory nie sú v súlade so spoločnosťou 21. storočia, sú založené na konfesijnej nevraživosti a netolerantnosti. Skarga bol kontroverznou osobnosťou, preto nie je dôvod na neho spomínať a ho oslavovať.Synoda vyjadruje údiv na počinom sejmu a odsudzuje ho.

(www.luteranie.pl)

Komentovať