SCEAV v ČR má nové vedenie

14. a 15. okt. 2011 v Českom Tešíne zasadala synoda Sliezskej evanjelickej cirkvi a.v. (SCEAV) v ČR ,ktorá o.i. zvolila nového biskupa a jeho zástupcu. Novým biskupom sa stal doterajší zástupca biskupa Jan Waclawek. Za zástupcu biskupa zvolili farára Tomáša Tyrlíka.Podrobnosti si popzrite na www.sceav.cz .

Redakcia evanjelika blahoželá novému br. biskupovi a jeho zástupcovi ku zvoleniu a praje hojnosť Božieho požehnania pre ich prácu v našej sesterskej cirkvi!

Komentovať