Kanadskí luteráni odhlasovali kontroverzné uznesenia

V Saskatoon, Saskatschewan, Kanada sa v dňoch 14. až 17. júla 2011 konalo národné zhromaždenie ELCIC – Evanjelicko-luteránskej cirkvi v Kanade. Témou zhromaždenia bolo: "Zasľúbený ľud: v misii pre iných." Najkontroverznejšími bodmi programu boli otázky schválenia ordinácie a inštalácie praktizujúcich homosexuálnych osôb a požehnávanie takýchto párov v cirkvi. Po prudkých debatách prišlo k hlasovaniu. Za to,aby kňazom mohol byť aj praktizujúci homosexuál, hlasovalo 205 delegátov, proti bolo 114 hlasov. Za požehnávanie homosexuálnych párov v cirkvi bolo 192 hlasov, proti 132 hlasov. Týmto uznesenie nadobudlo platnosť.

Na záverečných bohoslužbách 17. júla  bolo prítomných do 600 osôb. ELCIC má 152 500 členov v 607 cirkevných zboroch. Je členkou SLZ, Kanadskej rady cirkví a SRC.

(www.elcic.ca)

Komentáre k “Kanadskí luteráni odhlasovali kontroverzné uznesenia

Komentovať