7.kongres SOMEF v Maďarsku

Na pozvanie Evanjelickej teologickej univerzity v Budapešti sa v dňoch 7. až 10. júla 2011 v Révfülöp pri Balatone konal v poradí siedmy kongres protestantských teologických fakúlt Južnej, Strednej a Východnej Európy – SOMEF. Téma kongresu bola:" Dedičstvo socializmu a súčasné výzvy teologicky zodpovednej hospodárskej etiky." Tohto roku do Vzdelávacieho centra Lajoša Ordaša v Révfülöp prišli učitelia a mladí bádatelia z protestantských fakúlt vo Viedni ,Budapešti, Debrecíne, Veľkej Sibíni, Bratislave, Prahe, Komárne a Blatnom Potoku .O aktuálnych otázkach riešenia vzťahu cirkvi, štátu a hospodárstva prednášal gen. biskup M.Klátik. Ako teológ hovoril o potrebe svätenia siedmeho dňa so základom na Biblii a reformačnej hospodárskej etike.V tretí deň sa účastníci informovali o aktuálnom stave na svojich fakultách, o financovaní a vedeckom bádaní. Súčasne predĺžili mandát terajším funkcionárom organizácie a schválili uznesenie, že o dva roky bude ôsmy kongres v Blatnom Potoku.

(somef.univie.ac.at ; www.evangelikus.hu; )

Komentovať