Valné zhromaždenie žien ELCA

Od 14. do 17. júla t.r. sa v Spokane, Washington konalo valné zhromaždenie žien ELCA. Na zasadnutí bolo prítomných do 2000 osôb, z toho do 400 s volebným právom. Predsedajúci biskup M. Hanson pozdravil ženy 14. júla a vyzval ich, aby vo svojich komunitách šírili radostnú zvesť o Ježišovi Kristovi, o Jeho Božej milosti. Ak oslovia 1% tých ,ktorí o to budú mať záujem a tí uveria zvesti, ELCA by miesto 4 miliónov mala 8 miliónov členov.Delegátky za novú predsedkyňu žien zvolili na tri roky 43 -ročnú pani Jennifer Michael,z Pensacola, Florida. Zvolili tiež jej zástupkyňu, tajomníčku a pokladníčku ako aj nový 17 členný výkonný výbor organizácie. Prijali rozpočet na rok 2012 vo výške 2.3 milióna USD.Schválili správy a uznesenie. Valné zhromaždenie žien ELCA sa schádza raz za tri roky.

(www.elca.org)

Komentovať