LC MS z USA vysiela na misiu do sveta 32 nových misionárov

5. júla 2011 sa v St.Louis v Synodnom medzinárodnom stredisku začala 11-dňová orientačná príprava 32 nových misionárov Luteránskej cirkvi Misurskej synody z USA (LC MS) pre službu v zahraničí. 15. júla popoludní v kaplnke strediska sa konali služby Božie s vyslaním do služby,ktorých súčasťou bola aj Večera Pánova. Noví misionári potom neskoršie v tomto roku odcestujú do zahraničia. Krajiny,kde títo noví misionári budú slúžiť sú: Kambodža, Česká republika, Hong Kong, Maďarsko, Keňa,Macau, Rusko, Južná Afrika a Uganda.

LC MS začala vysielať misionárov do zahraničia v r. 1895. Dnes má táto cirkev v USA a zahraničí ( asi 90 krajín) do tisíc misionárov. Na Slovensku t.č. slúžia ako lektori angličtiny traja mladí muži na našich cirkevných školách a tiež  jeden manželský pár, ktorý je kompetentný aj pre ČR a Poľsko.

(lcms.org)

Komentovať