Výsledky výskumu religiozity obyvateľov Švédska

Média vo Švédsku uverejnili v tieto dni správu Ústavu SOM, ktorý je súčasťou Univerzity Gotegorg a trvale sa od roku 1986 zaoberá výskumom zmien v správaní a názoroch švédskeho národa ako aj príčinami týchto zmien. Tohto roku skúmali otázkou:"Veríš v Boha?" stav religiozity obyvateľov. Na prekvapenie skonštatovali, že počet kladných odpovedí bol 45%, kým záporných 50%, 5% na otázku neodpovedalo,čo je oproti obdobiu spred 30 rokov mierny vzrast. Ak sa hľadí na príslušnosť k cirkvi, potom je podiel kladných odpovedí u členov iných kresťanských cirkví mimo Švédskej až 91%. Podľa veku je podiel veriacich v skupine dôchodcov 54%, kým u mladých pod 30 rokov tvorí iba 29%. SOM zisťoval aj otázku:"Čo je pre vás v živote najdôležitejšie?" Ponuka tvorila 21 možností. Vyhralo zdravie, potom blahobyt. Až 70% odpovedalo, že náboženská viera nie je veľmi dôležitá, alebo vôbec nie je dôležitá.

(www.dagen.se)

Komentáre k “Výsledky výskumu religiozity obyvateľov Švédska

  1. kantor

    Najväčšej luteránskej cirkvi na svete- Švédskej ,,gratulujem,,…aj z tohoto výskumu vidieť ich živú vieru a správne smerovanie..Len tak ďalej..ste náš vzor. Možno vás raz aj predbehneme…

Komentovať