SLZ gratuluje Južnému Sudánu k nezávislosti

9. júla 2011 bude slávnostne vyhlásený nový nezávislý štát -Republiíka Južný Sudán, ktorý vzniká po dlhoročných občianských vojnách a nepokojoch. K tomuto významnému dňu pre ľud tohto regiónu poslal gen. tajomník SLZ , farár Martin Junge pozdravný list budúcemu prezidentovi Južného Sudánu Salvovi Kiirovi Mayarditovi. V liste vyjadruje radosť zo vzniku nového štátu ako súčasť radosti tamojšieho ľudu , s ktorým SLZ úzko spolupracovalo už od roku 1970. Do oblasti vysielalo leteckým mostom potraviny a iné predmety pre život ľudí. Tiež podporovalo budovať tábory pre utečencov, ako aj pre mladež bez domova. Táto humanitárna pomoc pokračuje až podnes. V januári t.r. sa obyvateľstvo v referende až 98.8% vyjadrilo za odtrhnutie od Severného Sudánu.Krajinu stále sužujú nepokoje, násilie a sucho.

(www.lutheranworld.org)

Komentovať