Verše detí k Pam. reformácie

Verše detí k Pam. reformácie

október 1517.

Viete prečo nám dnes
hrdo srdce búši
prečo máme radosť
a nadšenie v duši?
Preto že nám Luther
na myseľ prichodí
on obranca viery
a mravnej slobody.

Každý evanjelik
dneska sa raduje
hymnu “Hrad prepevný”
smelo prespevuje.
My sme ešte síce
malí luteráni
ale zato i nás
Božia ruka chráni.

Ó deň reformačný
my ťa milujeme
všetci v jednej mysli
verne sľubujeme
že budeme hájiť
našich otcov pravdy
nedopustíme sa
nikdy na nich zrady.

(Svetielko 1970, s.63)

Komentovať