Odhalia pamätnú tabuľu Jánovi Kollárovi v Budapešti

Vo Svätodušnú nedeľu 12. júna 2011 odhalia v Budapešti na ev. chráme na Deákovom námestí pamätnú tabuľu Jánovi Kollárovi, ktorý tam pôsobil ako ev. farár 30 rokov. Bližšie podrobnosti o programe nájdete na www.luno.hu.

Komentovať