Zjednotená protestantská cirkev vo Francúzsku

Do roku 2013 sa zlúčia, ak všetko pôjde plynulo, do spoločnej cirkvi reformovaná a luteránska cirkev vo Francúzsku. Fúzia je teraz v záverečnej fáze. Synody oboch cirkví vyjadrli súhlas. Reformovaná cirkev vo Francúzsku má do 300 tisíc členov, kým luteránska okolo 25 tiísc. Najväčšou prekážkou doteraz sa javila nevedomosť. Nový názov spojených cirkví by mal byť Zjednotená protestantská cirkev vo Francúzsku.

(www.kyrkanstidning.se)

Komentovať