Významný nemecký katolícky spisovateľ bude evanjelikom

"Evanjelik? Never! (nikdy!) " je titul knihy spisovateľa a katolíckeho teológa Georga Schwikarta zo Sankt Augustin pri Bonne. Kontroverzie okolo tejto knihy spôsobili, že autor vystupuje z katolíckej cirkvi a vstupuje do evanjelickej. Stane sa tak na službách Božích v tomto meste na Svätodušnú nedeľu, kedy ho tamojší ev. farár Martin Heimbucher prijme do cirkevného zboru za člena. Schwikart v knihe zastáva mienku, že aj ženy v kat. cirkvi by mali byť kňazmi. Katolícka cirkev ho chcela vysvätiť za diakona, ale po vypočutí u kolínského arcibiskupa kardinála Meissnera bolo vysvätenie odsunuté na neurčito. Schwikart by chcel v evanjelickej cirkvi vykonávať službu kazateľa, s čím farár Heimbucher súhlasí. Obaja sa dobre poznajú z ekumenickej spolupráce v meste. Spolu  napísali onú knihu, kde osvetľujú z perspektívy inej konfesie slabé stránky evanjelickej aj katolíckej viery.

(www.idea.de)

Komentáre k “Významný nemecký katolícky spisovateľ bude evanjelikom

Komentovať