Vyšla liturgická kniha (agenda) pre severné Laponsko

Laponská cirkevná rada v Nórsku vydala teraz novú liturgickú knihu (Agendu) pre Severné Laponsko. Agenda má 277 strán a obsahuje 19 liturgií pre bohoslužby, krsty, sobáše, pohreby a požehnanie domu. Pomôcka pre kňazov obsahuje laponské melódie a dáva možnosť vybrať si  medzi alternatívami .Kniha má okolo 25 nových liturgických hudobných styčníkov.

(www.kirken.no)

Komentovať