Služby Božie v CZ Myjava počas sviatkov

Služby Božie v CZ Myjava počas sviatkov

  • na Štedrý večer nebudú
  • na 1.slávnosť vianočnú o 9.00 h –  pre starších           

                                         o 10.30 h – pre mladších

  • na 2.slávnosť vian.- Štefana – o 9.00 h
  • Na závierku roku – nebudú
  •  na Nový rok – o 9.00 hod

     Účasť pre pandémiu – max.  30 účastníkov, v zmysle predpisov – očkovaní, alebo s prekonaním Kovidom (OP)       Odporúčame preto na Štedrý večer a počas sviatkov vykonať rodinné pobožnosti: Napr.poriadok pri štedrovečernom stole:-   domácich privíta s blahoprianím matka (otec)

  • vianočná pieseň z Evanj.spevníka
  • homília je priložená” (alebo čítanie Evanjelia Lukáš 2, 1-14)
  • Modlitby príležitostné sú v Spevníku na str. 653
  • Vianočná pieseň-zo Spevníka (čísla:31-62, alebo:593-597)

Želáme všetkým našim evanjelicko – kresťanským rodinám požehnané a šťastné vianočné sviatky, prežité v zdraví  a v pokoji!  Amen                                   Prenosy Služieb Božích VIANOCE  a  NOVÝ ROK 21/ 2022
 24.decembra 2021 – Štedrý večer         16.00 Rádio Regina, Púchov         17. 00  TA 3, Pezinok   

25.decembra 2021 – Božie narodenie          Jednotka – Stará Turá   

26.decembra 2021 – II.sviatok vianočný, Štefana           9.05  Rádio Slovensko, Šahy——————————————————————

2.januára 2022 – Nedeľa po Novom roku           9.00  Dvojka, Košice

Kázne a iné náb.čítanie prináša aj web.: www.evanjelik.sk

Komentovať