Mučenky- učiteľky a kazateľky

                                               Mučenky  –  učiteľky a kazateľky

 

 

     Kto by nemal rád krásne kvety, netešil sa z ich skvostných farieb, neobdivoval  ich tvary, nerád vdychoval ich osviežujúcu vôňu?

    

      Pre  zbožné mysle sú oni okrem toho ešte i učiteľkami a kazateľkami. Učia a kážu nám o Otcovej stvoriteľskej láske ku všetkému stvorenstvu: 

    “A o odev prečo ste ustarostení? Viďte poľné ľalie, ako rastú, nenamáhajú sa a nepraú.Hovorím vám, Ani Šalamún v celej svojej sláve neobliekal sa tak ,ako jedna z nich. Keď teda poľnú trávu, ktorá dnes je a zajtra ju do pece hodia, Boh tak zaodieva, či nie skôr vás ľudia malej viery? (Mt 6, 28-30)

     

       Kážu aj o nestálosti tohoto  časného života:”Každé telo je tráva a všetka jeho nádhera sťa poľný kvet.”(Iz 40,6)

    

       Je i taký podivuhodný kvet, ktorý nám pripomína a káže o umučení nášho Spasiteľa Ježiša Krista. Ten kvet sa preto volá kvet umučenia, alebo: mučenka (Passiflora).

      

      Kto z kresťanov by nepoznal, aspoň podľa mena, pod horou Olivovou, za potokom Kedron ležiacu, z utrpenia Krista Pána pamätnú záhradu Getsemanskú? Uprostred tejto záhrady stojí ešte osem prastarých olivových stromov, ktoré tam rásli pravdepodobne už za života Krista Pána a pod týmito

stále živými svedkami z tak dávnej a významnej doby , v utešenej záhrade, pomedzi všetkými kvetmi iste najvýznamnejší je kvet umučenia (passiflora).

                            Každá jeho čiastka pripomína umučenie  Krista Pána.

 

    Popínavá byľ pripomína povrazy, ktorými Ho zviazali. Úponky, ktorými sa ako vinič zachytáva – pripomínajú biče, ktorými bol bičovaný. Lístie pripomína kopije. Pakoruna  pripomína tŕňovú korunu. Tri blizne – klince, ktorými bol pribitý na kríž. Päť tyčiniek– päť rán na Jeho tele. Kalich kvetu– horký kalich utrpenia. Desať lupienkov koruny– desať Božích prikázaní, Zákon Boží, ktorý Kristus za nás naplnil.

    

    Takto, hľa , pekný voňavý kvet káže zbožnej mysli umučenie Pána Ježiša Krista. Mučenky sú popínavé rasliny, alebo polokríky, zriedka stromy. Známych je vyše 200 druhov. Ich domovom je zväčša Južná Amerika a západná India. Tam sú ozdobou lesov, kde sa ťahajú zo stromu na strom. Mnohé druhy  vynikajú krásnymi, voňavými kvetmi, ale aj chutnými plodmi. 

                                                             /Podľa TK 09/46- Ľ.Batka st. /

 

Komentovať