Kátlovský, Štefan- biskup VD

Tibor Molnár :

Biskup Kátlovský nielen Slovo Božie vykladal a prekladal z pôvodných jazykov ale ho aj miloval.

Každý deň Bibliu čítal a bola mu kotvou života.

CZ ECAV Mengusovce

Pred 115 rokmi sa narodil v Brezovej pod Bradlom Štefan Kátlovský – ev. kňaz, pedagóg, náb. spisovateľ, prekladateľ, dekan SEBF a od r. 1958 biskup Vých. dištriktu ECAV.

Narodil sa v Brezovej pod Bradlom 14. apríla 1906. Maturoval na Priemyselnej škole v Bratislave, gymnaziálnu maturitu získal na Štátnom gymnáziu Andreja Sládkoviča v Banskej Bystrici (1925). Začas študoval na Českom vysokom učení v Prahe (1925 – 1926), teológiu skončil v Bratislave (1931), ordinovaný (1931), študoval v Bazileji (1931 – 1932).

Pôsobil ako kaplán v Prešove, farár v Hornom Tisovníku, Mýte pod Ďumbierom (1933), správca sirotinca v Modre (od novembra 1940), prednášal na Evanjelickej teologickej fakulte v Bratislave (od októbra 1941), dekan fakulty (1952), biskup Východného dištriktu (od roku 1958).

Autor náboženských a teologických prác, gramatiky hebrejčiny, vysokoškolských učebníc, prispieval do časopisov, člen prekladateľskej komisie Biblie, preložil časti Novej zmluvy. Ovládal 9 jazykov, často prednášal na teologických podujatiach v zahraničí.

Zomrel 4. mája 1968 v Košiciach.

Komentovať