Darcovia darovali pre LCMS a jej partnerov v Japonsku vyše 250 tisíc USD

Do 18. marca t.r. získala Luteránská cirkev Misurskej synody v USA od rôznych darcov ako pomoc pre obete katastrof v Japonsku vyše 250 tisíc USD. Finančné prostriedky pôjdu na túto pomoc cez partnerské cirkvi v Japonsku: Japan Lutheran Church a West Japan Evangelical Lutheran Church. Prostriedky sa využijú pre potreby obživy, pitnej vody , bezpečného bývania a zdravotného zabezpečenia. 17. marca sa misionár LCMS Jonathan Blanke a jeho rodina, spolu s ďalšími tromi misionármi stiahli z oblasti veľkého Tokia do bezpečnejšej zóny. O ich ďalšom  položení rozhodne vedenie zahraničnej misie tejto cirkvi na zasadnutí v pondelok 21. marca 2011.

(www.lcms.org)

Komentovať