Daniel Pažický, kníhtlačiar myjavský

Zaslúžil sa o vydávanie slovenských kníh, časopisov v období tuhej maďarizácie. Pažického tlačiareň pracovala v období r. 1906 -1950. Za uvedené obdobie vydala celkom 500 titulov kníh a 10 titulov časopisov.

CZ ECAV Mengusovce

·

Dnes si pripomíname 80 rokov od úmrtia Daniela Pažického

Tento chudobný syn pytlikárskych rodičov vychodil len ľudovú školu. Dali ho vyučiť za obuvníka vo Viedni. Kníhtlačiarsku dráhu si zvolil vďaka tovarišskému pôsobeniu u českých i stredoslovenských tlačiarov, no najmä u J. Bežu v Senici a u Teslíka v Škarniclovskej tlačiarni v Skalici. Natrvalo sa usadil na Myjave, kde si založil rodinu. Významnou sa preňho stala spolupráca s jeho budúcim zaťom Karolom Goláňom (manžel dcéry Oľgy).

Na Myjave s finančnou podporou myjavských národovcov založil v roku 1906 tlačiareň.[1] Spočiatku si prenajal nejaké priestory v myjavskej banke, ktorá mu na ňu poskytla pôžičku a v roku 1929 postavila vo dvore banky pre ňu aj novú budovu. Tu pracoval až do konca svojho života: najprv sám, potom s tovarišmi a učňami. Tlačiareň fungovala ešte 10 rokov po jeho smrti, až do roku 1951, pod vedením jeho ženy Karolíny, kým nebola znárodnená a postupne zlikvidovaná. Počas jej existencie vyšlo vyše 500 kníh a 10 titulov periodík.

Komentovať