Priznajme sa k ECAV

Priznám sa k svojej cirkvi

Priznám sa k svojej cirkvi
  •  03.02.21
  •   Jana Nunvářová, tlačová tajomníčka
  •   Oznamy

Bratia a sestry, ponúkame vám slová bratov biskupov k “Sčítaniu obyvateľstva 2021.”

Ján Hroboň
biskup Západného dištriktu

“Možno si aj dnes hovoríme: situácia v spoločnosti, cirkvi, alebo moja osobná či rodinná je taká, že nám pomôže už iba zázrak. Ten zázrak sa naozaj stal a prišiel v Ježišovi Kristovi. A On zázrak nového života ponúka každému z nás. Čaká na postoj nášho srdca, našu odpoveď.”

Ivan Eľko
generálny biskup ECAV

“Sčítanie obyvateľstva je dôležité z hľadiska vyznávačského priznania sa k evanjelickej viere a  k vlastnej cirkvi. Jeho výsledok bude súvisieť aj
s ďalším financovaním našej cirkvi. Povzbudzujeme vás k povedomému a aktívnemu evanjelickému prejavu.”

Peter Mihoč
biskup Východného dištriktu

“Súčasťou sčítacích formulárov bude aj otázka  vierovyznania. Aj tu sa ukáže, či v živote počítame s Bohom. V Jeho očiach nie sme suché čísla, ani štatistické dáta, máme oveľa väčšiu hodnotu. Boh s nami ráta! Vyznajme s bdelosťou v srdci, že rátame aj my s Ním.”

Komentovať