Predseda Rady EKD :”Nepoľaviť v modlitbách za Japonsko”

Predseda Rady Evanjelických cirkví Nemecka (EKD) prezes Nikolaus Schneider ohľadne zemetrasenia a následného cunami, ako aj k situácii z ohrozených atómových elektrárni vyzval v pondelok v Hannoveri ľudí v Nemecku k vytrvalým modlitbám . "Zažívame drásajúce hodiny. Správy sú nejasné, nikto nie si je istý, čo sa v jadrových elektrárňach deje. Aj rozsah škôd,ktoré spôsobilo zemetrasenie a následné cunami, je viditeľný postupne .Včera na bohoslužbách v celom Nemecku ľudia prinášali pred Boha v modlitbách svoju účasť a starosť o ľudí v Japonsku.  Farárka nemeckého cirkevného zboru v Tokiu píše v liste:" Pokračujeme v práciu ďalej tak, ako to máme uložené. Modlíme sa o Božiu prítomnsť ,ktorá nám dodáva silu a spoľahnutie sa naň. Posilňujeme sa aj slovami žalmu:" Boh je naše útočisko  a sila, najistejšia pomoc v súženiach. Preto sa nebudem báť, hoci by sa zem prevrátila a vrchy by sa klátili uprostred mora, hoci by hučali a penili sa jeho vody a vrchy by sa triasli, keď sa vzduje more." (Žalm 46, 2-4)

(www.ekd.de)

Komentovať