Kto bude biskupom v Goteborgu?

Včera 15. marca sa konalo prvé kolo volieb biskupa Švédskej cirkvi pre diecézu Göteborg. Volieb sa zúčastnilo 8 kandidátov, šesť mužov a dve ženy. Do ďalšieho kola postúpili dvaja muži: Staffan Grenstedt a Per Eckerdal. Grenstedt je toho času učiteľom na Teologickej vysokej škole v hlavnom meste Etiópie Addis Abeba a Eckerdal je výkonným predsedom Diakonie Bräcka v Göteborgu. Druhé kolo sa bude konať 31. marca 2011. Z neho výjde víťaz pre biskupský stolec.

Poznámka Lásku: V diecéze Göteborg sú značne silné konzervatívne kruhy. Aj doterajší biskupi boli známi svojimi pevnými biblickými postojmi a zástancami cirkevnej tradície proti liberálnym tendenciám v cirkvi.

(www.dagen.se)

Komentovať