Symbolika čerta u Mikuláša

Symbolika čerta u Mikuláša

všimol som si že úloha čerta na Mikuláškych večierkoch a návštevách sa zle chápe: čert chodí ako biznis partner, spolupracovník alebo asistent Mikuláša. Poprípade je to na to aby zobral “neposlušné detičky”. Celá tradícia pochodu krampus-ov resp. deti strašiaceho čerta je prehnaná a v podstate pomýlená:

Keď si pozriem dobové maľby napr. Jozefa Ladu z českého vidieka spred 100 rokov, tak v ľudovej tradícii bolo že čert je spútaný reťazou a má vyplazený jazyk. Nanajvýš je dobrý na nosenie mecha s darčekmi. Asistentom Mikuláša je anjel.

Táto symbolika ma zaujala: zlo je síce prítomné, ale je spútané a ani si “nepípne” v prítomnosti evanjeliovej zvesti o narodení Ježiša Krista a dobrých daroch ktoré nám prináša.

Komentovať