Kristína Royová – RAZ PRÍDE PÁN!

Kristína Royová – RAZ PRÍDE PÁN!

RAZ príde Pán; On príde, to je isté,
vziať verných svojich v slávny nebies stan.
Tam ozdobí sám vencom čelá čisté,
umyté krvou svätých Jeho rán.
Ó, jaká radosť čaká ich tam,
kde v cti a sláve na tróne dlie Boh sám!


Raz príde Pán; On sľúbil, sľub nezruší;
anjelské ústa tiež to stvrdili,
bárs svet tej pravdy nezná a netuší,
ba nechce jej znať ni brat zblúdilý.
Ó, jaká radosť smieť raz Ho zrieť
a s Ním ta hore ku trónu zaletieť!


Raz príde Pán! On rýchle sa už blíži;
nad svetom vždy hĺb padá hriecha mrak;
a súženia deň vždy viacej sa níži,
zem, more ľudstvu strašný dáva znak.
Ó, jaká žalosť čaká tých raz,
čo neposlúchli výstrahy vážny hlas!


Raz príde Pán; On príde, to je isté.
Ó, bratre, sestro, s čím Ho privítaš?
Si hotový už ísť v tie ríše čisté,
kde zoči-voči Bohu zastať máš?
Ó, jaká žalosť, veriť tu v klam
a nikdy nesmieť ku svetlu vzniesť sa tam!

Komentovať