Adventné koncerty na Myjave t.r.inak

Koncerty si budete môcť tento rok pozrieť v televízii

Mesto Myjava, Centrum tradičnej kultúry v Myjave, OvZP TSK, Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania v Myjave a Televízia Myjava pripravujú opäť cyklus adventných koncertov. Vzhľadom na zložitú epidemiologickú situáciu budete môcť adventné koncerty v tomto roku sledovať iba prostredníctvom priameho prenosu na TV Myjava. Vstup do kostola pre verejnosť nebude možný. 

Program adventných koncertov pre rok 2020

I. adventný koncert: SPECTRUM QUARTETT

Uskutoční sa v nedeľu 29. novembra 2020 o 17. 00 h.

Účinkuje: Sláčikové kvarteto SPECTRUM QUARTETT

Profesionálne sláčikové kvarteto, ktoré sa venuje predovšetkým klasickej a súčasnej vážnej hudbe. Širokospektrálnym záberom svojich členov, čerpá aj z jazyka ľudovej hudby, jazzu a improvizácie, čo počuť v energickom prejave a originálnom zvuku kvarteta.

II. adventný koncert: ENSEMBLE THESAURUS MUSICUM

Uskutoční sa v nedeľu 6. decembra 2020 o 17. 00 h.

Účinkuje: Súbor ENSEMBLE THESAURUS MUSICUM

Svojou interpretáciou sa zameriava na komornú vokálnu a inštrumentálnu hudbu 16. – 18. storočia európskej proveniencie. V repertoári súboru sa nachádzajú diela Johna Dowlanda, Claudia Monteverdiho, Girolama Frescobaldiho a i. Snažia sa tiež o oživovanie skladieb z územia dnešného Slovenska v 16 . – 18. storočí. Skladby interpretujú na kópiách historických nástrojov.

III. adventný koncert: ĽH PETRA OBUCHA

Uskutoční sa v nedeľu 13. decembra 2020 o 17. 00 h. 

Účinkujú: ĽH Petra Obucha z Piešťan, DFS Kopaničiarik z Myjavy a sólistka Katarína Mičicová

Kapela sa zameriava na štýlovú interpretáciu hudobného folklóru západného Slovenska. Predstaví sa s pásmom vianočných piesní, ľudových a umelých kolied spoločne so speváčkou Katarínou Mičicovou.

Na koncert prijal pozvanie aj DFS Kopaničiarik z Myjavy, ktorý pôsobí pri ZUŠ Myjava. Kopaničiarik prezentuje myjavský folklór na mnohých vystúpeniach, ale aj prehliadkach a festivaloch. Okrem iných ocenení sa stal laureátom celoslovenskej súťaže základných umeleckých škôl, viackrát získal zlaté pásmo v celoštátnych súťažiach detských folklórnych súborov a sólistov.

IV. adventný koncert: ĽH FS KOPANIČIAR

Uskutoční sa v nedeľu 20. decembra 2020 o 17. 00 h.

Účinkujú: ĽH FS Kopaničiar z Myjavy so speváckou skupinou a sólistkou Slávkou Švajdovou

Folklórny súbor Kopaničiar je umeleckým telesom s dlhoročnou tradíciou šírenia a uchovávania folklórnych prejavov myjavského regiónu. V tomto roku si pripomína 65. rokov založenia súboru. Počas svojho pôsobenia získal množstvo ocenení, diplomov, čestných uznaní, stal sa tiež laureátom viacerých celoslovenských súťaží. Na koncerte odznejú skladby a vinše s vianočnou tematikou. Spolu s ĽH Kopaničiar bude účinkovať aj dlhoročná sólistka OĽUN-u Slovenského rozhlasu Slávka Švajdová.

Komentovať