Medzinárodná teologická a misijná konferencia v Etiópii

Etiópska Evanjelicko-luteránska cirkev Mekane Jesus (EECMY) usporiadala v dňoch 15.-17. februára 2011 medzinárodnú teologickú a misijnú konferenciu . Zúčastnilo sa jej  vyše 2500 pastorov, teológov a laických kazateľov EECMY ,ako aj teológovia zo Severnej Ameriky a Európy. Konferencia prerokúvala a reflektovala otázky autority Písma a identity Božej cirkvi. Účelom konferencie bolo vyzbrojiť duchovných a laických pracovníkov cirkvi biblickým učením na základe luteránskej identity a svojich skúseností tak, aby vedeli čeliť rôznym výzvam 21.storočia a aby mohli obstáť pri skúškach autority Písma rôznym spôsobom.

(www.eecmy.org)

Komentáre k “Medzinárodná teologická a misijná konferencia v Etiópii

  1. tabak

      Už sa teším, že skoro prídu aj k nám  do EU a na Slovensko farári – luteránski misionári z Mekane Jesus.

Komentovať