Ako žila sesterská Kresťanská reformovaná cirkev na Slovensku r. 2010?

Štatistika Reformovanej kresťanskej Cirkvi na Slovensku za rok 2010:

evidovaných členov v cirkevných zboroch: 65 222;

9 seniorátov, z toho dva slovenské; 316 cirkevných zborov;

25 891 krát boli služby Božie, z toho 5 724 po slovensky;

777 krstov, z toho 63 dospelých;

počet konfirmandov: 742;

počet sobášov: 257, z toho iba v 96 prípadoch obe stránky boli reformovanej viery;

počet pohrebov: 1345;

počet biblických krúžkov pre dospelých: 5283;

počet stretnutí mládeže: 2 398;

počet nedeľných škôl: 3 840;

V cirkvi pôsobí 102 spevokolov.

Počet účastníkov na výučbe náboženstva v školách: 5 269, kde vyučuje 336 osôb, z toho 235 kňazov, 65 katechétov a 35 bez vzdelania.

Pred desiatimi rokmi sa k tejto cirkvi pri sčítaní ľudu prihlásilo skoro 110 tisíc osôb.

(www.reformata.sk)

Komentáre k “Ako žila sesterská Kresťanská reformovaná cirkev na Slovensku r. 2010?

 1. lubo batka st

       Osobne vnímam túto štatistiku takto:

  1. Prírastok činil: 1,19 % z počtu členov / a to je pomerne málo/.

  2.Úbytok členov cirkvi činil 2,O7 % / a to je pomerne dosť/

  3. Skutočný stav: pokles o 568 členov /O,87%/

  Ak bude tento trend pokračovať bez zmeny, za 1O rokov to bude pokles o 8, 7%   a za 1OO rokov  –  pri takomto vývoji ev.ref.cirkev na Slovensku prakticky prestane existovať!  Kalvíni  – na stráž!! Podobný trend je v našej ECAV už vyše 1OO rokov a na obzore – more…"Pane, zachráň nás, hynieme!"

Komentovať