Myslíme na zemetrasením postihnutých občanov na Novom Zélande

Luteránska cirkev Austrálie (LCA) má do 75 tisíc členov. Jedným z dištriktov tejto cirkvi je aj Nový Zéland (LCNZ). V ňom je zaregistrovaných do tisícky členov v 17 cirkevných zboroch. V zemetrasením postihnutom meste Christchurch na Južnom ostrove je cirkevný zbor sv. Pavla. Kostol sa nachádza na okraji mesta. Farárom zboru je David Lypsis, ktorý v čase zemetrasenia v utorok napoludnie bol služobne na Severnom ostrove. Pre redaktorku Lindu Macqueen z The Lutheran LCA povedal, že sa ihneď pokúsil telefonicky spojiť s manželkou a deťmi. Tí sú v poriadku. Ich dom bol značne poškodený. Doteraz prírodnou katastrofou zomrelo 75 osôb a 300 je nezvestných. Podľa farára na zozname nevidel nijaké meno z jeho cirkevného zboru. V meste panuje chaos, doprava a spoje sú narušené, mnoho domov zrútených. Zo sakrálnych budov najviac je postihnutá anglikánska katedrála v centre mesta. Veľkou vzpruhou pre postihnutých sú odozvy súvercov zo sveta, ktorí ich podporujú modlitbami tak ako pastor: "Milý Pane, zmiluj sa nad nami!" V LCA budú nedeľné bohoslužby venované modlitbám a zbierkam pre postihnutých občanov v Christchurch a jeho okolí.

(www.asian-lutheran.org; www.lutheran.org.nz)

Komentovať