Kirchentag v Drážďanoch čaká do 3 tisíc trvalých účastníkov zo Strednej a Východnej Európy

Na 33. Kirchentagu (cirkevné dni) evanjelikov v Drážďanoch 1. až 5. júna 2011 očakávajú do 3 tisíc trvalých účastníkov zo Strednej a Východnej Európy. Pre hostí vyše desiatich národov pripravujú rôzne viacjazyčné ponuky, medzi nimi služby Božie a pódiové diskusie. Pre intenzívne rozhovory bude slúžiť kostol Troch kráľov a kultúrna radnica ako Centrum stretania z Východnej a Strednej Európy.Drážďanské cirkevné zbory chcú 3. júna pozývať na krajinské špecifické slávenia Večere Pánovej. Krajiny tohto regiónu sa môžu predstaviť na tzv. trhu možností. Na Kirchentagu sa očakáva do 100 tisíc trvalých účastníkov. K dispozícii bude do 2500 rozličných podujatí na asi 120 miestach.  

(www.ekd.de)

Komentovať