Štatistika evanjelikov-luteránov vo svete za minulý rok 2010

Členské cirkvi Svetového luteránskeho zväzu (SLZ) podľa práve zverejnenej štatistiky za rok 2010 vykazujú pokračovanie v náraste členstva. Ku koncu roka 2010 mal SLZ 145 členských cirkví, 11 jednotlivých cirkevných zborov a 1 cirkevnú radu so 70 308 294 členmi, čo je nárast o 213 559 členov  alebo o 0.3% oproti roku predtým. Podľa svetadielov to vyzerá takto: Afrika nárast takmer o 700 tisíc členov, Ázia nárast o asi 50 tisíc členov, cirkvi Latinskej Ameriky a Karibiku vzrástli o asi 10 tisíc osôb. Cirkvi v Európe a Severnej Amerike hlásia opätovne pokles: v Európe asi o 400 tisíc a v Severnej Amerike o viac ako 84 tisíc.  V roku 2010 sa počet členov cirkví luteránskej rodiny nepatriacich do SLZ zvýšil o 23 891.Spolu členov luteránskych cirkví vo svete je teda tesne 74 miliónov (73 995 576). Viacej ako milión členov má 16 cirkví. Najväčšia je Švédska cirkev s 6,7 mil. členov. Nasleduje Ev. lut. cirkev Tanzánie s 5,6 mil., Etiópska ev.lut. cirkev Mekane Jesus s 5,576 156 mil. a  Ev.lut. ľudová cirkev v Dánsku má 4,5 mil. členov. 

Podrobné štatistiky môžte nájsť v angličtine a nemčine na www.lutheranworld. org . 

Komentovať