Pilátova pravda

Poznáme ju všetci, tú Pilátovu pravdu,: lotra prepustil, a Nevinného vydal na smrť kríža. Veď, ako náš ľud hovorí, pravda je taká, akou ju páni spravia; a Pilát bol dosť veľký pán, aby si takéto niečo bol mohol dovoliť.

Nejeden človek je presvedčený, že len to je pravda, čo on robí, píše, hovorí; všetko ostatné je len mam a klam. Takému človeku venujme pár slov.

Ty o slove Božom, o Písme svätom, o symbolických knihách píšeš tak, ako keby naši veriaci, ba ako by ani farári, o tomto našom každodennom duchovnom pokrme,  pred tvojim príchodom nikdy nič nepočuli. Robíš sa takým, akoby si Bibliu ty vyhrabal neviem z akej priepasti a vyniesol na svetlo a dal do rúk nášmu ľudu ako knihu nikdy nevídanú. Takto hovoriť o slove Božom je na mieste v tmavej Afrike alebo v Ázii, ale nie medzi nami, ktorí sme v tom zrodení, vyučení, žijeme a mrieme. Máš oči a predsa nevidíš na každom oltári Bibliu, v každom dome Spevník, Funebrál, postily, modlitebné knihy. Máš uši a nepočuješ ako sa ozýva a hlása slovo Božie vhod i nevhod, vo sviatok a v piatok, v chráme a po domoch našich veriacich.

Či si ty zhrešil a či tvoji rodičia, že ťa Pán Boh takouto hluchotou a slepotou potrestal? To jedno ti kvitujem, že máš plné ústa slova Božieho, lenže nijako ho nevieš stráviť. Ber si pomenej, azda si s ním budeš vedieť poradiť. Máš plné ústa slova Božieho, ale kade ideš, nohami šliapeš všetko čo je pekné, dobré, sväté a pravdivé. U teba je Boží rozkaz veľmi často zákaz, a keď by si mal povedať áno, povieš nie. Len dva príklady. „Každá duša buď poddaná nadriadeným vrchnostiam…“ (R 13,1) To v tvojej praxi znamená toto: každá duša vrchnostiam sa protiv! Synoda? Zhromaždenie samozvancov! Zradcovia Kristovho evanjelia. Zákony, ústava cirkvi? Jarmo pre otrokov. „Lebo u Boha, niet uprednostňovania osôb… (2Kron19,7) „Boh nikoho neuprednostňuje“ (Sk 10,34b) na to ty odpovieš: nech si Pán Boh robí po svojom, ale ja o evanjelikoch nechcem ani počuť, ani sa za nich modliť. Preč s celosťou ako aj s jej čiastkami, odsudzuješ, zatracuješ iste len preto, aby si sa neprehrešil proti dobrej Pánovej rade: Nesúďte a nebudete súdení.

Dávno chodím po zemi Božej, ale s takou namyslenosťou, s takou farizejskou pýchou aká z teba dýcha som sa stretol len raz; tam v tom Pánovom podobenstve o Farizejovi a publikánovi. Tvoja každodenná modlitba nemôže byť iná, ako takáto: „Ďakujem ti, milý Bože, že nie som ako druhí ľudia… ako tento ……(doplň podľa vôle meno [hoci aj bývalého] biskupa, seniora, dozorcu, farára…) a všetci dohromady v cirkvi na Slovensku od najmenšieho po najväčšieho.” Nemeškám ti vydať svedectvo, že z celého Nového zákona si len dve veci celkom dobre pochopil, toho Piláta a toho Farizeja.

Neprišiel si sem ľudí oslobodiť, ale prišiel si hľadať Barabbášov, pomocou ktorých by si rozbil tunajšiu cirkev a ubil našich najprednejších, najzaslúžilejších mužov.

My sme k hosťom prívetiví, hoci prichádzajú k nám aj zďaleka, ale my od hostí očakávame, aby nepodkopávali základy našich domov, strechu nám sponad hláv nestrhávali a nepodpaľovali ju, lebo by sme potom s takým hosťom boli prinútení vykonať to, čo sa robí s rybou na tretí deň. Myslím, že sa aj sám čuduješ, že ešte slobodne chodíš po našej krásnej zemi.

Pokoj Vám!!

Komentovať