Slávnostné Služby Božie na Branči 5.7.2020

Slávnostné Služby Božie na Branči 5.7.2020

Hudobným doprovodom nám poslúži hudobná skupina z cirkevného zboru Bratislava Legionárska. Vystúpia aj ESEMESKY z cirkevného zboru Sobotište. Zvesť slova Božieho bude mať brat biskup ZD Ján Hroboň. Už tradične sa prihovorí Juraj Sarvaš.
Celý program pripravujeme s bratom seniorom Miroslavom Hvožďarom.
V mene predsedníctva Západného dištriktu, Myjavského seniorátu a CZ Sobotište vás srdečne pozývame.

Komentovať