Rastie počet ľudí volajúcich službukonajúcemu kňazovi vo Švédsku

"Jourhavande präst" je pomenovanie kňaza ,ktorý slúži v noci pri telefóne a odpovedá alebo vedie rozhovor s volajúcim. Švédska cirkev takúto službu založila pred 50 rokmi. Počet volajúcich ľudí rastie, napr. v r. 2008 to bolo 48 tisíc volaní ročne, roku 2010 už do 61 tisíc. Volať možno denne na číísle 112 medzi 21. až 6. hodinou.  Najviac volaní bolo na Vianoce a Nový rok 2010 až 150 za noc. Do telefónnej služby sa zapájajú kňazi z celého Švédska. Vďaka stabilnej technike môžu zodpovedať až 92% hovorov. Volania sú bezplatné a volajúci môže ostať anonymný. Cirkev okrem švédčiny ponúka túto pomocnú telefonickú linku kňaza aj pre Fínov a Laponcov vo Švédsku v ich jazykoch. 

(www.svenskakyrkan.se)

 

Komentovať