Spresnené revidované štatistické údaje z Fínska

Podľa revidovanej štatistiky z cirkevných zborov a štátneho štatistického úradu Fínska k 31. decembru 2010 bolo členom Evanjelicko-luteránskej cirkvi 4 200 916 osôb, čo je 78,2% všetkého obyvateľstva Fínska. 186 169 členov bolo neprítomných ,čiže žijú v cudzine. Podľa definitívnych údajov vlani z cirkvi vystúpilo 83 097 osôb, rok predtým  43 650. Naopak: do cirkvi vstúpilo 13 284 osôb, rok predtým 12 195. V cirkvi bolo pokrstených 48 347 detí, čo je 79,3% všetkých narodených detí. Cirkevných sobášov bolo vlani 16 618 a 866 manželstiev bolo požehnaných.

(evl.fi)

Komentovať