Slepecká misia pre evanjelikov v Maďarsku

Misijné stredisko Evanjelickej cirkvi v Orosháze pod vedením vedúceho farára zboru Deáka Lászloa organizuje aj prácu pre zrakovo postihnutých evanjelikov. Teraz pracujú na adresári takýchto evanjelikov z celej krajiny. Pre nich mienia zorganizovať tábory a v tomto roku pripravujú vydanie Evanjelického spevníka v Brailovom písme. V minulosti už vydali v tomto písme prídavok Nové piesne.

(www.evangelikus.hu)

Komentovať