História slovenských evanjelikov

pre 

Tak toto je naozaj BOMBA! A napĺňa stopercentne názov tejto vzácnej skupiny. Najprv trošku blízkej histórie od váženého Pavla Ursínyho: Podľa návrhu prof. Ing. arch. Janky Krivošovej, PhD. členky a členovia Ev. cirkvi augsburského vyznania na Slovensku vyšili v priebehu 6 rokov 17 panelov (dopĺňam ja: zachytili pritom veľkú časť histórie ECAV). V októbri 2017 sa konala výstava v budove SND v Bratislave pri príležitosti 500. výročia vystúpenia Martina Luthera v chráme vo Wittenbergu. V januári 2018 som nafotil túto výstavu v Modre. Avšak ani bulletin, ani pripojený text nedokázal uspokojiť moju zvedavosť, čo je vlastne predmetom vyšívanej histórie: množstvo javov, stavieb, tvárí?A tak teraz v spolupráci s Janka Krivošová sa nám podarilo pomenovať udalosti, stavby, osoby a nájsť k nim aj odvolávky na Internete. Prajem aj Vám zacítiť ten obohacujúci pocit pri prechádzke našimi dejinami (vonkoncom to nie je prechádzka ružovou záhradou), ale o to je to dnes potrebnejšie.Koniec citátu Pavla Ursínyho.https://pavel.ursiny.sk/pano/Art/Reformacia_2017/

Zostručnené: Kliknite si na vyššie uvedený link a dostanete sa do modranského kostola, šípkami sa budete prechádzať od panelu k panelu a keď kliknete na tvár (mnoho desiatok tvárí, vrátane kniežaťa Rastislava

:)) alebo kostol alebo listinu, ukáže sa Vám meno a životné dátumy, resp. miesto toho kostola, resp. názov tej listiny (napríklad Washingtonská deklarácia). A texty sú aj v nemčine, angličtine a francúzštine!!! Obrovská a nádherná robota, milá Janka, milý Pavel a všetci, čo sa na tomto diele podieľali. Ďakujeme.

Pripájama aj naše srdečné poďakovanie a dovoľujeme si obohatiť aj návštevníkov tohoto evanj.portálu s Vaším dielom. Redakcia

Komentovať