Dvadsať rád ako by sa zničil ktorýkoľvek zbor

1. Nechoď do zhromaždenia! Keby všetci tak urobili, tak by mu bolo odzvonené. Táto rada má istý účinok. Pamätaj si to! Ž 42, 5; 96, 8; 100, 4.

2. Ak predsa prídeš, tak prichádzaj veľmi neskoro. Keby to tak všetci robili, už by bolo dosť vykonané k poškodeniu zboru.

3. Ani nech ti nenapadne prísť, keď je blato, prach, príliš horko alebo zima, alebo keď sa obávaš, že by mohlo pršať atď. Ž 122, 1.

4. Ak navzdory všetkému predsa prídeš, skús nájsť niečo, na čo by si sa mohol ponosovať. Ž 101, 4-5.

5. Nikdy sa nemodli za kazateľa alebo za zbor, inak by im Boh mohol dať požehnanie a pomôcť im tak napredovaniu. Efez. 6, 18-19; 2.Tes. 3, 4.

6. Nikdy nespievaj. Keby všetci mlčali, ako dobre by to spájalo celé zhromaždenie! Hneď by sa zdalo, že tu niet nikoho. To si zvlášť zapamätaj. A ak máš pekný hlas, aby ti nenapadlo chváliť sa ním pred inými a snáď ešte aj v speváckom zbore sa zúčastniť. Radšej tých, ktorí to robia, veľmi posudzuj. Ž 95,1-2; 1.Kor. 14, 15.

7. V týždni už naskrze nechoď do zhromaždenia. Kto to kedy vídal, ešte aj robotný čas k tomu mrhať, zvlášť v modlitebných hodinách, ktoré sú i tak veľmi zdĺhavé! Aj tieto musia prestať, akonáhle nikto na ne chodiť nebude. Skut. 3, 1.

8. Nikdy nepozvi nikoho, aby s tebou do zhromaždenia prišiel, – mohlo by sa stať, že  by sa predsa k tomu odhodlal, a prítomní by mohli mať z toho radosť. 1J 1,1-4; J 12, 20-21.

9. Ak predsa dáky cudzí človek príde do zhromaždenia, premeraj ho očami a ukáž mu, že sa tomu veľmi divíš, čo on tu má hľadať. To je veľmi dobrý prostriedok; lebo by to musel byť už veľmi zadubený človek, keby tam ešte raz prišiel. Žid. 13,2.

10. Misia!? To nestojí za nič! Kedykoľvek nadchne misijný duch daktorý zbor, to takému zboru len k osohu slúži, lebo sa hneď podvihne. Mat. 28, 19-20.

11. Nikdy nedávaj do zbierky viac, ako halier, keď už kvôli iným tiež musíš niečo dať. Nech konečne tie zbierky prestanú. K čomu je to!? 1Kor.16, 2.

12. Prenechaj všetku prácu správcovi zboru. Však ho to zanedlho tiež zunuje, lebo sám tú ťarchu nevydrží. Iz. 41, 6-7.

13. Daj svoj príspevok k potrebám zboru, až keď už budeš naozaj musieť. Však keď nič neprispeješ na potreby kazateľove, musí tento konečne odtiahnuť, lebo však každý chce z niečoho žiť. 1.Kor. 9, 14.

14. Ak ťa kazateľ dosť často nenavštevuje a na teba sa neobzrie, ozvi sa proti nemu. Nemá predsa žiadnej inej roboty, a mal by ti viac pozornosti venovať. K čomuže je vôbec! 1.Tes. 5, 12-13.

15. Nemaj žiadny kresťanský časopis, iba ak by ti ho zadarmo posielali; a dákych vzdelávateľných kníh vôbec nekupuj. Keby tak všetci urobili, nemuselo by sa toho aspoň toľko tlačiť. Aj to je veľmi dobrá rada, ktorá sa istotne neminie účinku.

16. Hľaď, aby si aj iných dostal na svoju stranu, a uplatnil svoj zlý vplyv. Ak niektorí nechcú s tebou ťahať, utvor si vlastnú stranu. Nech je aspoň trochu premeny v zbore, roztržkou prídeš skôr k cieľu. Čo má každý len prikyvovať na to, čo jeden povie. Každý má právo a hlas. Tak urobíte hodný krok naspäť; to sa už neraz dokázalo. Mk. 10, 42-43; 2J 9-10.

17. Ak sa iní ukážu byť ochotnými k spolupráci, prizri sa, či by si nemohol nič pri nich nájsť, čo by si mohol posudzovať. To ich horlivosť ľahko uhasí. 2.Kron. 31, 20-21; Kaz. 9, 10.

18. Nakoľko možno, začni dáku hádku. To má diabol nadovšetko rád, a je to tiež osvedčený prostriedok. Mat. 5, 9-10.

19. Ak môžeš, hľaď dáku zlú povesť rozšíriť o kazateľovi. To za jeho chrbtom bude veľmi dobre účinkovať. Prísl. 11, 13; Jak. 4, 11.

20. Ak nič nemôžeš získať, daj sa spomedzi členov vypudiť; ak ťa budú ostatní nasledovať, nezostane vo zbore ani jedného. 1. Kor. 5, 11-13; Mt. 18, 20.

uverejnené v časopise SVETLO (r.1912) – mierne upravené.

Pokoj Vám!!

Komentovať