Bohoslužby na otvorenie jubilejných osláv 400.výročia ELC Ingrie v Rusku

V nedeľu 16. januára t.r. sa v katedrálnom chráme sv. Márie v Petrohrade konali slávnostné služby Božie pri príležitosti otvorenia jubilejného roku 400.výročia vzniku Evanjelicko-luteránskej cirkvi Ingrie na území Ruska. Služby B. viedol a kázal biskup cirkvi Arri Kugappi. Pri liturgii mu asistoval em. biskup Juha Pikchola a kňazi katedrály Michail Ivanov a Alexej Ujmanen. Biskup v kázni o.i. povedal, že podľa zahraničných i ruských výskumníkov prvý pravidelný a stály luteránsky cirkevný zbor bol založený v dedine Lembolovo r. 1611. Toto je základom vzniku Ingrijskej cirkvi, hoci treba súčasne povedať, že nižnogorodský zbor odvodzuje svoje založenie od roku 1580.Tento zbor bol však tzv. nezávislý a mimo územia Ingrie. Cirkev prešla rôznymi etapami života. Najťažšie obdobie bolo počas komunistického režimu. Ten v r. 1937 zakázal činnosť posledného cirkevného zboru. Veriaci takto boli ako ovce bez pastiera a blúdili akoby po púšti, podobne ako onehdy izraelský národ. Toto trvalo 49 rokov. Pán však svoju cirkev neopustil.Ako bol zasľúbil,že ani brány pekelné ju nepremôžu. Roku 1977 komunisti vrátili cirkvi kostol v meste  Puškino. Tým sa tu začala pravidelná duchovná činnosť cirkevného zboru s bohoslužbami vo fínčine a ruštine. Dnes cirkev pracuje slobodne vo všetkých oblastiach. Na bohoslužbe boli prítomní zástupcovia kresťanských cirkví z Petrohradu, štátnej a mestskej správy. Po bohoslužbe sa konal organový koncert.

(www.elci.ru)

Komentovať