Cirkvi mobilizujú pomoc pre Brazíliu

Cirkvi a ekumenické skupiny v Brazílii zhromažďujú financie na pomoc tisíckam ľudí postihnutých ničivými záplavami a zosuvmi pôdy v blízkosti Rio de Janeira. Po minulotýždňových dažďoch boli zaliate svahy miest po celom meste. Viac ako 600 ľudí zomrelo, mnoho je nezvestných, asi 14 tisíc ľudí voda vyhnala zo svojich domovov. Pomoc pre postihnutých organizuje a koordinuje za všetky členské organizácie vo svete ACTAliancia, čo je organizácia 105 cirkví a cirkvám podobných organizácii, ktoré spolupracujú v rámci humanitárnej pomoci a rozvoja. Sídli v Ženeve a odnož má aj v Brazílii.  

(www.eni.ch)

Komentovať