Najväčšia bieda

Neni tá bieda najväčšia,
čo po uliciach blúdi
a žobrať musí o peniaz
u milosrdných ľudí.

Ó, väčšiu biedu neraz Ty
na vlastnom srdci skúsiš,
keď v jeho nútru hryzie žiaľ
a zvonku smiať sa musíš.

Najvyšší stupeň biedy je
veselý život zeme,
keď pod ním, dobre zakrytý,
duševný prístrach drieme.

Ach, biedy najväčší je žiaľ,
keď duša, k smrti zrelá,
za pomocou mrie, vyzerá,
no, nechce Spasiteľa.

Z nemčiny Mária Royová

Komentovať