Vincent Blažko – Na tretí deň

Kamenná pečať na hrobe
i s vojskom otvor stráži.
Ešte spí ľudstvo v porobe,
skrytá moc v zradnej paži.

Dva dni ten chladný kameň spal,
dve noci strážil telo.
Z kríža Ho s pietou Jozef sňal,
tam za nás bôľne pnelo.

V tretí deň pečať kamennú
Božia moc strhla z hrobu.
Máriu plačom zronenú
stretol Pán v rannú dobu.

Baránok slávne z hrobu vstal!
Pokoj vám! – zneje svetom.
Životu poctu krížom vzdal,
víťazstvo našou métou.

Kde je smrť hadí osteň tvoj?
Má pevný základ viera!
K nebesiam cieli žitia boj,
kto verí – neumiera!

Tajomstvo smrti u Boha,
kríž v život pretavený!
Nad nami jasná obloha
a v nebi veniec slávy.

Komentovať