Nový barokový organ v Petrohrade

V nedeľu 5. dec. 2010 počas služieb Božích zaznel v katedrále Panny Márie Evanjelicko-luteránskej cirkvi Ingrie v Petrohrade nový organ. Úvodný pozdrav predniesol biskup tejto cirkvi A.Kugappi. Biskup poďakoval všetkým,ktorí sa pričinili o to, aby sa organ vrátil do chrámu. Odteraz bude sprevádzať nielen bohoslužoný spev a liturgiu, ale bude pomáhať šíriť kultúru organovej hudby celej verejnosti Petrohradu. Dvojmanuálový barokový organ s 27 registrami dodala fínska firma "Urkurakentamo Martti Porthan". Je kópiou barokového organa z r. 1737 známeho organového majstra S. Silbermanna. Originál sa nachádza v nem. meste Ponitz. Pre výrobu nového organa zohľadnili presne rozmery chrámu, zvukové a klimatické podmienky. V ten istý deň sa konali dva organové koncerty .Na organe hrali dvaja fínski umelci a organistka katedrály. Organ je zhotovený z veľmi cenných prírodných surovín.

(www.elci.ru)

Komentovať