Andrej Hajduk – Pôstna prosba

Andrej Hajduk – Pôstna prosba

Rozpomeň sa na mňa, Pane,
pod krížom volám oddane,
upieram naň vrúcne oči,
o zľutovanie Ťa prosím.

Rozpomeň sa, zbav ma zlého,
poteš ducha skľúčeného;
odpusť a daj život nový
kajúcemu hriešnikovi.

Rozpomeň sa, ochráň v žití,
lebo v duši úzkosť cítim,
keď je kalich preplnený
a ťarcha ma zráža k zemi.

Rozpomeň sa, keď deň príde
a zo sveta raz odídem;
s Tebou po života boji
spočinúť mi daj v pokoji.

Rozpomeň sa pri vzkriesení,
nezavrhni v deň určený,
kedy všetkých súdiť budeš
na poslednom Tvojom súde.

Ježiši ukrižovaný,
aj za mňa si znášal rany,
verím v Tvoje zľutovanie,
rozpomeň sa na mňa, Pane!

Komentovať