Andrej Hajduk – Za cirkev

Andrej Hajduk – Za cirkev

Za cirkev, takú aká je, dnes prosíme,
ochráň ju, zveľaď, posväť, Hospodine
a kde je málo svornosti a viery
zas nech sa láskou z nebies pevne stmelí.

Sľúbil si, Pane, v svojom slove svätom,
že budeš s nami až do konca vekov,
Tvoje sa slovo nikdy nepominie,
nech viera v našom zbore nevyhynie!

Utvrď nás v pravde, pomôž vyznať, Bože,
že cirkev ani peklo nepremôže,
dedičstvo sväté tebou požehnané
dopraj nech deťom čisté odovzdáme. Amen

Andrej Hajduk, Hovory z hlbín duše

Komentovať