ECAV má už nové vedenie

Evanjelická cirkev a.v. na Slovensku má už nové vedenie

Evanjelická cirkev augsburského vyznania na Slovensku má už svoje nové predsedníctvo – generálneho biskupa Mgr. Ivana Eľka a generálneho dozorcu Ing. Jána Brozmana.

Dňa 28. októbra 2018 boli v cirkevných zboroch ECAV vyhlásené výsledky volieb predsedníctva ECAV na Slovensku. V 15 dňovej apelačnej dobe niektoré cirkevné zbory uplatnili svoje právo a podali proti výsledku volieb žalobu. Podané žaloby Dištriktuálny súd Západného dištriktu ECAV na Slovensku odmietol. V uplynulých dňoch predseda Dištriktuálneho súdu ZD ECAV Mgr. Ján Bunčák písomne informoval Generálny biskupský úrad o tom, že voľba nového predsedníctva ECAV nadobudla právoplatnosť, v prípade Ing. Jána Brozmana dňa 8. decembra 2018 a v prípade Mgr. Ivana Eľka dňa 13. decembra 2018.

V Bratislave

Mgr. Martin Miti Kováč, poverený vedením tlačového oddelenia Generálneho biskupského úradu ECAV na Slovensku, media(at)ecav.sk | 21.12.2018

 

Novému vedeniu  aj my blahoželáme a prajeme  hojnosť Božieho požehnania nielen v novm roku, ale v celom ďalšom volebnom období, pre rozkvet  ECAV na Slovensku!

– Za redakciu : Ľubomír Batka st.

Komentovať